20 Yılı Aşkın Deneyimle Tanışın. 


OPTIMUMTECH
 uygulaması içinde yer alan Denizyolu Taşımacılığı 
modülü ile, denizyolu ile taşınan tüm yüklerin başlangıç aşamasından bitiş aşamasına kadar geçen süreçlerin takip edildiği bir uygulamadır. Gemi, gemi acentesi, armatör ve liman tanımlarının da yapılabildiği bu uygulama ile yüklerin birçok bilgisine göre konteyner ve gemilere yüklenmesi, bu yüklenen gemilere ait satış tarifelerinden otomatik veya manuel tekliflerin oluşturulması, bu tekliflerden yük bilgilerinin oluşması, bu yüklerde konteyner bilgilerine göre de demuraj ve ardiye bilgilerinin otomatik hesaplarının yapılması ve raporlama işlemlerinin manuel veya otomatik alınması. 

Rezervasyon, yük tanımı ve takibi, dokümantasyon, faturalama, dönem ve model (pozisyon) kapama gibi işlemler, dijital ortam üzerinden hızlı ve efektif şekilde düzenlenir. 

Firma tanımları, gemi, liman ve şehir tanımları                                                        Yük Durumlarının ve planlama işlemlerinin yapılması

Alış ve satış tarifelerinin tanımlanması                                                                     Yük şablonları ile kolay ve hızlı veri girişi

Tehlike derecelerine göre tarifelerin hesaplanması ve takibi                                    Konşimentoların orjinal formlara basılması, tüm evrakların düzenlenmesi                                                                                                                                      ve mail atılması
Komple (FCL), Parsiyel (LCL) ve Dökme yük taşımalarının takibi                           Teu katsayılarının hesaplanması ve takibi

Tekliflerden ve manuel rezervasyon oluşturma işlemleri                                          Dış yükleme(Coa-Load) takibinin yapılması, konteyner tiplerine göre                                                                                                                                              kapasite ve maksimum yükleme kontrolleri
Koli bilgi girişi sırasında otomatik maksimum (konteyner) hacim kontrolü               Demuraj ve ardiye hesapları, takibi ve raporlaması

Cut Off takip ekranı ve otomatik mail atılması.                                                        Gemi ve konteyner konum takibi. Boş ve dolu konteyner takibi. Demuraj ve                                                                                                                                   Ardiye tarihlerinin otomatik takibi. 
Fatura (Gelir ve gider) işlemleri                                                                               Tüm süreçlerin faturalanması

Tüm uygulamalar web tabanlı olup, mobil ve tablet uygulamalarında da                Bulut veya fiziksel sunucularda müşteri isteğine göre çalışmaktadır. 
hızlı şekilde uygulanmaktadır. 

Otomatik tarife yapısı. Müşterinin vereceği algoritmaya göre otomatik
tarife bulma sistemi.