20 Yılı Aşkın Deneyimle Tanışın. 


   TAM ENTEGRE İŞ ÇÖZÜMLERİ;

Karayolu taşımacılığı modülü, kara taşımalarında yükün başlangıç noktasından varış noktasına kadar geçen tüm operasyonel süreçlerinin kontrol ve yönetilmesine olanak sağlar. Kara taşımalarının önemli işlemleri bu uygulama ile tamamlanmaktadır. Müşteriye ait tarifelerin tanımlanması, tarifelere göre tekliflerin verilmesi ve takibi, gönderilen teklifleri sınıflamak ve takip etmek, araçların yükleme aşamasında kapasite kontrolü.

Tüm bu süreçlerin takibi, dokümantasyon, beklenen değerler ve faturalama (gelir ve gider), dönem ve model (pozisyon)
kapatma gibi işlemler dijital platformda hızlı bir şekilde tamamlanır.

 • Tekliflerin sistem üzerinden verilmesi, revize ve tüm durum takiplerinin yapılması. 
 • Verilen tekliflerden rezervasyon oluşturulması. 
 • Tüm operasyonel süreçlerin takibi. 
 • Depoya gelen veya müşteriden alınan yüklerin 2 ve 3 boyutlu dispozisyon planlaması.
 • Sefer bazında evrakların yönetilmesi. Dışarıdan gelen evrak ve faturaların digital arşivleme ile takibi. 
 • Özmal araçlarda uydu takip entegrasyonları. Konum, mesajlaşma ve iş emri takibi. Araç hareketlerinin otomatik gerçekleşmesi. 
 • Coa-Load yüklemelerin takibi. 
 • Sefer hesaplarının takibi. Güzergah bazında otomatik sefer sürücü gider girişlerinin yapılması ve raporlanması. 
 • Sefer bazında alınan Ad Blue, Otoban ve Yakıtların otomatik ilgili yakıt firmalarından alınarak pozisyonlara aktarılması. 
 • Süreli belgelerin otomatik takibi. Araç ve sürücülerin sefer çıkmadan önce son kontrollerinin otomatik yapılması.  
 • Yurtiçi ön ve son taşımalarının Yurtiçi modülüne otomatik model oluşturularak takibi. 
 • Yurtdışı ön ve son taşımaların takibi. 
 • UETDS işlemlerinin takibi. Yurtiçi, ihracat ve ithalata ait yüklerin UETDS bildirimlerinin yapılması ve takip edilmesi.
 • Çoklu grup şirket yapısı çalışması. Bunların konsolidasyonlarının sağlanması. 
 • Çoklu şirket yapısında pozisyon aktarımları. 
 • Tüm seferlerin dosya kar/zarar takibinin yapılması. 
 • Forwarder yük organizatörlüğü takibi. Kiralık araçlarla yapılan tüm taşımaların takibi ve dosya bazında kar/zarar takibi. Finans ve muhasebe ile full entegrasyonu. 
 • Sistem üzerinden Kara ihracat ve İthalat Müşteri isteğine göre dizayn yapılır ve çoklu/tek tek yine sistem üzerinden mail ile gönderilme işlemi gerçekleştirilir. 
 • Tüm dışarıdan gelen evrak ve belgeler (fatura dahil) sürükle bırak yöntemi ile (çoklu veya tek tek) sisteme eklenir. Digital arşivleme yapılır. 
 • Yükün başından geçen tüm süreçlerin raporlanması. Kronolojik Takibin detaylı ve özet şekilde yapılması.